Partner za financiranje

Uvjeravamo vas u naše znanje i našu mrežu u području financiranja i leasinga, kao i našeg tehničkog know-howa u prijevozu teških tereta, niskih utovarivača, modula za teške terete, kamiona i građevinskih strojeva.

 

Naši partneri u području financiranja i leasinga: